desember 31, 2021

Trådløs Ringeklokke

Installere en dørklokke i en eksisterende bygning er en vanskelig oppgave som det innebærer ledninger som kan se shabby hvis ikke skjult riktig. Presentert her er en krets som ikke krever ekstern ledning og kan plasseres i små innkapslinger. Denne kretsen kan også brukes som en ringeklokke på kontoret.

Krets og arbeid

denne kretsen består av sender og mottaker enheter.

Sender. Koblingsskjema for senderen er vist I Fig. 1. Senderkretsen er bygget rundt 5v spenningsregulator 7805 (IC1), ENCODER HT12E (IC2), EN DIP-bryter (DIP1) og noen andre komponenter. IC2 konverterer 12-biters (8-biters adresse og 4-biters data) parallelle data til serielle data, som er tilgjengelig på DOUT-pin-koden.

Koblingsskjema for senderenhet for den trådløse dørklokken
Fig. 1: Koblingsskjema for senderenhet for den trådløse dørklokken

DIP1 brukes til å angi adressebiten enten høy eller lav. Alle 4-bit data pins (AD8 TIL AD11) er koblet til bakken for å redusere strømforbruket fordi 433MHz RF sendermodul (TX1) bruker on-off key (OOK) modulering. Når dørklokkeknappen (S2) trykkes, sendes data sammen med adressen serielt gjennom trådløs sendermodul TX1.

OOK-modulasjon er den binære formen for amplitudemodulasjon. Når data som sendes er lav, senderen er helt av, undertrykke transportøren. I denne tilstanden bruker TX1 svært lav strøm på ca 1mA.

når data som sendes er høy, er senderen helt på. I denne tilstanden er dagens forbruk AV TX1 høyt på ca 11mA MED 3v strømforsyning.

Mottaker. Koblingsskjema for mottakeren er vist I Fig. 2. Mottakerkretsen er bygget rundt 5v spenningsregulator 7805 (IC3), dekoder HT12D (IC4), NE555 timer (IC5), melodigenerator UM66 (IC6), lydforsterker LM386 (IC7) og noen få andre komponenter.

 Koblingsskjema for mottakerenhet for den trådløse dørklokken
Fig. 2: Koblingsskjema for mottakerenhet for den trådløse dørklokken

Serielle data som overføres VIA TX1, mottas AV RF-mottakermodul RX1. Det er matet til pin 14 av dekoderen. IC4 konverterer 12-biters data til 8-biters adresse og 4-biters data. DIP2 brukes til å angi adressen til dekoderen.

dekoderens 8-biters adresse må samsvare med koderen for å motta informasjonen. Dekoderen kontrollerer serieinngangen tre ganger kontinuerlig. Hvis adresse biter av sender og mottaker kamp, data er dekodet og gyldig overføring VT pin AV IC4 går høy. DETTE utloser NE555 konfigurert i monostabil modus.

NE555 genererer en høy puls i omtrent fem sekunder, hvis periode bestemmes av motstand R5 Og kondensator C6. Tidsperioden FOR NE555 bestemmes av forholdet:
Tidsperiode (i sekunder) = 1,1×R5×C6

det betyr at Når S2 trykkes øyeblikkelig, forutsatt At S1 og S3 er stengt, går utgangspinne 3 AV IC5 høyt i omtrent fem sekunder. Denne utgangspulsen aktiverer melodien generator (IC6) og så melodien høres opp til omtrent fem sekunder.

Zener diode ZD1 regulerer utgangen FRA IC5 til 3.3V, som driver IC6. Utgang AV IC6 er gitt TIL IC7 gjennom potmeter VR1. Forsterkning av lydforsterkeren er satt til 200. VR1 styrer volumet av lyden før forsterkning.

Konstruksjon og testing

en faktisk STØRRELSE, single-side PCB layout for senderen er vist I Fig. 3 og dens komponentoppsett I Fig. 4. Tilsvarende er en faktisk størrelse, single-side PCB layout for mottakeren vist I Fig. 5 og dens komponentoppsett I Fig. 6.

Fig. 3: Faktisk STØRRELSE PCB layout av senderenheten
Fig. 4: Komponentoppsett AV PCB vist I Fig. 3
Fig. 5: Faktisk STØRRELSE PCB layout av mottakerenheten
Fig. 6: Komponentoppsett AV PCB vist I Fig. 5

LAST NED PCB Og komponentoppsett Pdf-Filer: klikk her

etter montering av kretsene på to separate Pcb, legg disse i egnede plastkasser. Bruk ca 17cm lang single-strand hook-up wire antenne for senderen og mottakeren hver. Mottakerenheten krever en godt regulert 9V DC strømforsyning for lav støy og effektiv drift. Alternativt kan et 9v batteri hver for senderen og mottakeren brukes som strømforsyninger.

A. Samiuddhin er B. Tech innen elektroteknikk og elektronikk. Hans interesser inkluderer LED-belysning, kraftelektronikk, mikrokontrollere Og arduino programmering

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.