december 17, 2021

vad kan man förvänta sig efter embryoöverföringen?

det är svårt att säga vad som är svårare för dem som har genomgått en IVF – behandling-själva IVF-proceduren eller tiden efter embryoöverföringen och tiden tills de kan göra ett graviditetstest. Embryoöverföringen är det sista steget i en IVF-behandling. I detta skede når förväntan den högsta toppen och det kan orsaka stressiga stunder, vilket är helt förståeligt.
embryoöverföring följs upp med tolv dagars väntan på att göra ett graviditetstest. Även om det inte verkar vara länge, för dem som har upplevt det, kan det verka som en evighet. Denna evighet för patienterna är som att gå en dimmig väg. Många bekymmer, många frågor och rädslor kan dyka upp på denna väg.
lyckligtvis kan vi berätta vad du kan förvänta dig under dessa två veckor och hjälpa dig att förbereda dig. Vi vill hålla dig informerad om alla symtom som du kan uppleva medan du väntar på att ta testet och vad du ska göra och inte göra för att öka chanserna för ett positivt graviditetstest.

dessutom vill vi betona det faktum att bekymmerna inte kommer att göra det bättre. Å andra sidan, vad som kan göra det bättre är att bli ordentligt informerad och full av hopp om det bästa resultatet efter den långa perioden av kämpande och oroande.

bo hos oss och lär dig vad du kan förvänta dig efter det sista steget i en IVF-behandling.

först, låt oss se till vad som är en embryoöverföring

embryoöverföring är det steg som slutför IVF-behandlingen. Embryoöverföringen består av två steg – konsultation och slutlig överföring av embryot till kvinnans livmoder.

samråd och val av embryo för överföring

på embryoöverföringsdagen informerar vår EUROCARE IVF-läkare dig om antalet och kvaliteten på dina embryon. Våra patienter och EuroCARE IVF Medical team diskuterar de embryon som ska överföras. Det bästa kvalitetsembryot väljs och förfarandet för överföring kan startas.

på begäran av den avsedda föräldern finns det tester som kan utföras för att utvärdera embryonets genetiska kvalitet eller dessutom för att bestämma embryonets kön. Dessa tester, såsom preimplantationsgenetisk screening kan användas för könsval före den slutliga överföringen.

om du har extra embryon att frysa, kan vi frysa dem för framtida bruk om det behövs eller om din man inte har tid att resa till Cypern igen, kan han få sin sperma fryst.

detta samråd är viktigt eftersom det ger paret chansen att förstå embryoöverföringsprocessen och möjliga resultat, liksom möjligheten att välja embryo/s av bästa kvalitet.

det faktiska embryoöverföringsförfarandet

syftet med detta steg i IVF-förfarandet är att underlätta uppfattningen efter befruktning. Detta steg sker vanligtvis 3 eller 5 dagar efter ägghämtningen. Dagen för embryoöverföring beror på utveckling, antal, kvalitet på dina embryon och den valda behandlingen.
följande embryoöverföringar utförs oftast på vår klinik:

färsk embryoöverföring

denna procedur är den vanligaste när en IVF-cykel utförs för första gången. Denna överföring görs strax efter att befruktningen är klar. På ägghämtningsdagen görs mikroinjektion och vi informerar dig om antalet befruktade embryon dag 1 efter ägghämtningen. Till exempel, om 12 mogna ägg hämtas, mikroinjekterar vi spermierna på 12 mogna ägg – det här är dag noll. En dag efter ägghämtningsdagen är DAG 1 av embryon. På denna dag informerar vi dig om antalet embryon som nådde dag 1. Vi överför embryo/s tre eller fem dagar efter ägghämtningen. Under dessa dagar förväntar vi oss att embryona är kompakta, utvecklade till 8: e cell-och blastocyststadiet.

när det mest kvalitativa och framgångsrika lovande embryot har valts placeras embryot i en kvinnas livmoder med en kateter. Fertilitetsläkaren använder ultraljud för att styra proceduren. Denna procedur är mycket lik en pap smear-enkel och icke-invasiv. Det finns inget behov av att använda sedering eller anestesi under embryoöverföring, men vi kan utföra det per patientens begäran.

fryst embryoöverföring

denna typ av embryoöverföring är specifik för en IVF-cykel som inte utförs för första gången. Vanligtvis, efter den första IVF-cykeln, om det finns flera embryon som framgångsrikt kan utvecklas till en hälsosam graviditet, kan vissa av dem frysas och vara tillgängliga för framtida användning. Förfarandet för överföringen i sig skiljer sig inte mycket från det föregående. Den enda skillnaden är i steget före överföringen – Tina embryot. För frusen embryoöverföring behöver kvinnan inte använda hormonella injektioner. Vi förbereder bara hennes endometriumfoder för embryoöverföringen och varaktigheten av hennes vistelse på Cypern är bara 3 dagar.

överföring av embryo i blastocyststadiet

i vissa fall rekommenderas överföring av ett embryo i blastocyststadiet. Dessa fall är vanligtvis par som har upplevt implantationsfel. Överföring av embryo i blastocyststadiet kan öka chanserna för en lyckad graviditet eftersom det visar oss att embryona är visuella kvalitet och kan utvecklas bra fram till dag fem (blastocyststadiet).

embryoöverföring med utförd assisterad kläckning (AH)

Detta är också en typ av embryoöverföring som rekommenderas för fall med implantationsfel. För denna överföring måste embryot genomgå ett förfarande för att försvaga det yttre skiktet, vilket kommer att hjälpa till med kläckning och implantation. Denna procedur rekommenderas vanligtvis som ett tillägg när överföringen av ett fruset embryo håller på att utföras.

Vad följer efter embryoöverföringen?

embryoöverföring kan vara det sista och sista steget från IVF-behandlingen, men inte det sista steget i din graviditetsresa. Mellan slutförandet av embryoöverföringsprocessen och det första graviditetstestet efter IVF-behandling finns det flera händelser som måste äga rum.

vila på kliniken och resa hem

efter embryoöverföringen ska patienten vila i 30 minuter på kliniken. EuroCARE IVF medical team skulle utföra den slutliga kontrollen innan patienten släpptes. Så om du bestämmer dig för din fertilitetsbehandling på norra Cypern kan du fritt resa hem en dag efter embryoöverföringen.

två veckor vänta

ungefär två veckor efter embryoöverföringen kan du lära dig om resultatet är positivt eller inte. Tja, naturligtvis inte bara vänta och hoppas på de bästa resultaten varken betona och overthinking IVF resultatet.

lyckad implantation

Detta är en avgörande händelse som bör ske i början under de två veckors väntan. Vanligtvis sker det under de första två dagarna efter överföringen. Implantation är en process baserad på den icke-störda utvecklingen av embryot och dess celldelning. För att lyckas kräver implantationen ömsesidig interaktion mellan embryot och endometrium.

om embryot implanterar kommer det att fortsätta sin utveckling. Placentacellerna börjar producera humant korioniskt gonadotropinhormon (hCG). Detta hormon indikerar att implantationen har slutförts och stöder embryotillväxten.

så i de närmaste avsnitten vill vi bekanta dig med do ’s and don’ ts under dessa två veckor och de potentiella symtomen du bör vara redo för.

Tips för framgångsrik embryoöverföring och implantation

framgången med IVF-behandling, inklusive embryoöverföringen och implantationen i sig, beror också på patientens disciplin och engagemang. Efter embryoöverföringen finns det inte mycket att göra för att säkerställa en framgångsrik implantation, men det finns fortfarande några tips för att undvika eventuella risker.
det finns särskilda åtgärder som bör vidtas, eller inte, för att ge det optimala och vänliga tillståndet för embryonutvecklingen.

så, låt oss gräva i dem.

ge dig själv ordentlig mental och fysisk vila

eftersom implantation vanligtvis sker en till två dagar efter embryoöverföringen, rekommenderar fertilitetsexperter att dessa dagar ska spenderas avkopplande och självomsorg.
detta betyder inte nödvändigtvis 24 timmars läggning, men att hålla sig borta från stressiga situationer kan vara användbart. Så fort du befinner dig i ditt hem, sätt på ett varmt te, ta det horisontella och kanske tillämpa lite meditationsteknik.

om du har ett fysiskt hårt jobb eller jobbet du har är mycket stressande, skulle det vara trevligt att ta en ledig dag.
så allt som allt, Tillåt dig lite bortskämd, mycket avkopplande och glöm inte att skratta!! Håll kropp-sinne-anslutningen stark och positiv!

disciplinerad medicinering med

innan du lämnar faciliteterna för EuroCARE IVF, kommer våra fertilitetsexperter att ge dig instruktioner tillsammans med läkemedelslistan. Denna medicineringslista bör följas strikt. Hoppa över mediciner kan leda till blödning eller andra biverkningar som kan skada dina chanser att lyckas implantation och graviditet.

undvik alltför uppvärmda miljöer

det rekommenderas starkt att undvika värmen under dessa två veckor. Det betyder att du undviker heta bad, bastur, uppvärmda bilstolar, värmedynor eller något som kan öka livmoderns temperatur. Den alltför uppvärmda livmodern kan resultera i många negativa resultat, såsom missfall, neurala rör i fostret eller andra graviditetskomplikationer.

titta på din träning

som vi sa är sängstöd inte den bästa lösningen efter embryoöverföringen. Även om för mycket träning kan skada din graviditet också. Enkel och lätt träning, som yoga, lätt jogging eller spinning kan övervägas. Tunga lyft bör undvikas, åtminstone under de två veckorna vänta.

fokusera dina tankar någon annanstans

att tänka på resultatet efter de två veckorna hjälper inte heller. Det är bättre att fokusera dina tankar någon annanstans. Var inte rädd för att fortsätta arbeta normalt, starta ett nytt projekt, starta en ny avkopplande hobby.

vilka symtom efter överföringen kan förväntas, och varför inte vara rädd om de visas

Postöverföringsperiod kan vara specifik med flera symtom som varierar från kvinna till kvinna. Vi kommer att lista och förklara de vanligaste här.
dessa symtom kan orsaka förvirring och rädsla eftersom de kan indikera också en menstruationscykel. Det är svårt att skilja om de beror på implantation eller menstruationscykel. Dessa symtom efter en IVF-cykel bör inte betraktas som ett tecken på den kommande perioden.

inom dessa symtom kan hittas:

  • Mild kramper och bäckenbesvär (den vanligaste)
  • Spotting eller lätt blödning
  • känsla uppblåst och ömhet i bäckenet (vanligtvis på grund av vätska som ackumuleras runt äggstockarna på grund av fertilitetsläkemedel)

dessa symtom är också symtom på framgångsrik implantation, särskilt spotting. Om du märker spotting på den andra eller tredje dagen från överföringen, kan du kalla det som ”implantation blödning”. Den milda krampen kan vara ett resultat av äggåtervinningsförfarandet.

ändå, om du anser att spotting är närmare allvarligare blödningar, eller kramper är starkare och de inte nöja sig med normala smärtstillande medel, bör du kontakta teamet i norra Cypern.

viktigast av allt, Vänligen dra inte slutsatser på egen hand! Kontakta din fertilitetsläkare på Eurocare IVF för vad du anser vara onormalt.

har du fortfarande frågor relaterade till embryoöverföring eller infertilitet?

IVF Cypern är ett bra alternativ om du kämpar med att bygga en familj. Våra framgångsgrader är ett av bevisen på vår effektivitet. En annan egenskap hos Eurocares team är vår vilja att hjälpa och vår tillgänglighet att erbjuda dig råd inte bara inom vår anläggning. Om du är störd av frågor om infertilitet, infertilitetsbehandlingar eller andra fertilitetsrelaterade ämnen, vi är stolta över att kunna erbjuda dig gratis konsultation fysiskt, on-line eller hur som helst som passar dig bäst!

du är inte långt ifrån att hitta billiga IVF-paket för nästan varje infertilitetsscenario, beläget vid kusten av … havet! Vårt mål är att erbjuda dig komfort, trivsel och en avkopplande miljö för kanske de tuffaste dagarna i ditt liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.