december 29, 2021

Smart Prepaid roaming aktiveringsprocess

planerar att resa utomlands och ändå ville hålla kontakten med vänner och släktingar i Filippinerna? Du bör aktivera smart roaming med din mobiltelefon innan du lämnar Filippinerna.

om du är smart förbetald abonnent är det enklaste sättet att aktivera roaming att SMS ROAM på och skicka till 333. Det bör göras en timme före ombordstigningstiden. Varje smart abonnent som kommer att resa utomlands kan roaming med sin telefon förutsatt att de har minsta underhållsbelastning på Php100. Om du råkar ha Last under lägsta saldo finns det laststation på flygplatsen. Minsta E-LASTMÄNGD är P200.

priser för varje textmeddelande som skickas till Filippinerna varierar från P20 till P30 beroende på vilket land abonnenten går. För att skicka SMS till Filippinerna medan roaming bara följa den internationella nummerformat. För att ringa mobiltelefoner i helt enkelt ringa +63 919 /918 plus 7 siffrigt mobilnummer.

om en abonnent redan är utanför landet, men ville aktivera ROAM ON med sin smarta förbetalda mobiltelefon, besök my dot smartdotcomdotph (ersätt dot med real dot) för att skapa mysmart-konto. Efter gjort Skapa konto, länka den till telefonen genom att ange mobilnummer på utrymmet innan Lägg till konto länk, och följ sedan instruktionerna efteråt.

där går du, roaming aktivering är så lätt med smart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.