februar 13, 2022

Se ditt rulleblad

hvis du ønsker å vite om du har et rulleblad, eller hva som er på rulleblad, kan du sende en forespørsel om å vise rulleblad. Offisielt kalles et kriminelt rulleblad en ‘uittreksel justiti documentatie’ (utdrag fra rettsregistrene).

Sist oppdatert 26. oktober 2021

hvem kan ha et kriminelt rulleblad?

Personer 12 år og eldre alltid motta et kriminelt rulleblad (på nederlandsk) i tilfelle en straffbar handling. Noen eksempler er:

  • narkotikahandel
  • tyveri
  • mord.

for mindre lovbrudd, avhenger det av type lovbrudd, og på straffen du mottar. For eksempel, du trenger ikke å møte i retten for trafikk lovbrudd. Så du vil heller ikke motta kriminell rekord. Hvis du har et kriminelt rulleblad, vil du være på fil Med Ministerie van Justitie en Veiligheid(Justis-Og Sikkerhetsdepartementet).

Sende inn en forespørsel om å se ditt rulleblad

Send forespørselen din (på nederlandsk) Til Justititi Informatiedienst (Rettslig Informasjonstjeneste). Du vil motta en invitasjon til å se ditt rulleblad. Du kan gjøre dette ved retten i området der du bor. Du har bare lov til å se ditt eget rulleblad.

Lover og forskrifter (på nederlandsk)

Lov Om Rettslig Og Strafferegistre

Dekret om Rettslig Og Strafferegistre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.