december 3, 2021

UPDATE

gepubliceerd: 27 November 2020 / bijgewerkt: 9 December 2020 / geplaatst door: Venus Zoleta / overheidsdiensten

gepubliceerd: 27 November 2020
bijgewerkt: 9 December 2020
geplaatst door: Venus Zoleta / Government Services

How to Get TIN Number in the Philippines | Moneymax

een TIN is een van de meest cruciale getallen die je ooit in je leven zult hebben. Het kan zo belangrijk zijn als uw mobiele nummer, zozeer zelfs dat je zou kunnen hebben om het te onthouden als goed, omdat je zal worden gevraagd om uw TIN op te schrijven in talloze vormen en documenten.

heeft u ooit een TIN gekregen? Zo niet, dan is hier uw gids over hoe je TIN nummer te krijgen in de Filippijnen.

Wat is TIN?

een fiscaal identificatienummer of TIN is een uniek en permanent nummer dat door het Bureau of Internal Revenue (bir) aan een persoon of organisatie wordt toegekend om ervoor te zorgen dat zij tijdig de juiste belastingen betalen. Het wordt gebruikt voor het goed identificeren van de belastingbetaler bij het indienen van belastingaangiften en het bijhouden van fiscale verplichtingen en betalingen.

het TIN is als een SSS-nummer, een PhilHealth-nummer en een Pag-IBIG-nummer in die zin dat elk van deze nummers vereist is bij alle transacties met de betrokken overheidsinstantie. Dit BIR-toegewezen nummer is ook een vereiste in andere soorten transacties, zoals vergunningsaanvragen, kiezersregistratie, het openen van een bankrekening, en voertuigregistratie bij de LTO.

het hebben van een TIN is ook een voorwaarde voor de uitgifte van uw TIN ID-kaart, een van de geaccepteerde geldige ID ‘ s in de Filipijnen.

Lees meer: How to Get a TIN ID in the Philippines:A Complete Guide

Who is Required to Secure a TIN?

iedereen die inkomen verdient in de Filippijnen, zowel Filippijnse burgers als buitenlanders, moet belasting betalen aan de overheid en moet zich dus registreren bij de BIR en een blik krijgen.

in sommige gevallen moeten niet-belastingplichtigen een TIN verkrijgen onder Executive Order (EO) 98. Dit is wanneer ze transacties met de overheid om licenties te verkrijgen, vergunningen, of andere officiële papieren of met financiële instellingen zoals banken en effectenmakelaars om spaar -, controle-of beleggingsrekening te openen.

in het bijzonder dienen deze personen en organisaties een TIN met de BIR aan te vragen indien zij er nog nooit eerder een hebben gekregen:

 • zelfstandigen (zowel lokale als buitenlandse, met inbegrip van freelancers, online verkopers, eenmanszaken en professionals)
 • Gemengd inkomen (werknemers die ook geld verdienen aan de zijkant als freelancer, ondernemer, en/of professionele)
 • Landgoederen (of de plaatselijke of buitenlandse)
 • Trusts (of de plaatselijke of buitenlandse)
 • Medewerkers in de Filippijnen (of de plaatselijke of buitenlandse)
 • vennootschappen in de Filippijnen (of Filipijns-eigendom of buitenlands eigendom, met inbegrip van vennootschappen, verenigingen, coöperaties, Ngo ‘ s, huiseigenaren verenigingen, enz.)
 • personen die zich onder EO 98 registreren om transacties te kunnen aangaan met andere overheidsinstellingen (met inbegrip van werkloze Filippino ‘ s en OFWs die beiden belastingvrij zijn)
 • eenmalige belastingplichtigen (degenen die voor het eerst vermogenswinstbelasting, schenkingsbelasting, vermogensbelasting of belasting op winsten betalen en die geen TIN hebben ontvangen)

meer informatie hierover: Ken uw belastingen: Basics of Tax in the Philippines

How to Get TIN Number in the Philippines

TIN Number Application for Self-Employed and Mixed Income Individuals

how to get tin number-tin number for self - employed

Tin Number Requirements

 • Complete BIR Form 1901 (aanvraag tot registratie voor zelfstandigen en personen met gemengde inkomsten, niet-ingezeten vreemdeling die zich bezighoudt met handel/zaken, landgoederen/Trusts)
 • geldig door de overheid afgegeven identiteitsbewijs (bv. geboorteakte, paspoort, rijbewijs, enz.)
 • DTI-Certificaat van het Bedrijf de Registratie van de Naam (indien met handelsnaam)
 • Voor belastingplichtigen die willen hun eigen ontvangst/factuur afgedrukt:
 • Volbracht BIR Vorm 1906 (Toepassing Bevoegdheid voor het Afdrukken van Bonnen en Facturen)
 • Definitief duidelijk voorbeeld van de hoofdsom en de aanvullende bonnen/facturen

Hoe Krijg TIN-Nummer voor zelfstandigen en Gemengd Inkomen Individuen

 1. Ga naar de Omzet District Office (RDO) met jurisdictie over de plaats waar uw huis, hoofdkantoor of bijkantoor is gelegen.
 2. de TIN-nummervereisten indienen bij de New Business Registrant Counter (NBRC).
 3. Betaal de volgende BIR-kosten:
  • jaarlijkse registratiekosten – PHP 500
  • Documentary stamp tax – PHP 30
  • bir-gedrukte ontvangst/factuur – beschikbaar voor aankoop (als u ervoor kiest om uw ontvangst/factuur elders af te drukken, vraag dan een autoriteit aan om deze af te drukken.)
 4. Woon de geplande initiële briefing bij voor nieuwe bedrijfsregistraties in het RDO.
 5. ontvang het volgende (alle documenten bevatten uw TIN.):
  • Certificaat van Registratie (BIR Vorm 2303)
  • Merk op dat de Uitgifte van Ontvangst/Factuur
  • BIR-bonnen/facturen of Autoriteit af te Drukken, afhankelijk van wat van toepassing is
  • Ontvangen kopie van de BIR Vorm 1901
  • het Bewijs van de betalingen

Deadline voor TIN Registratie voor zelfstandigen en Gemengde Individuen

zelfstandigen en gemengd inkomen individuen moet een aanvraag voor een BLIK op of vóór de start van hun bedrijf (de dag wanneer de eerste verkoop of binnen de 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uitgifte van de onderneming of professionele belastingontvangsten, afhankelijk van wat eerder valt).

Read more: How to File an Income Tax Return in the Philippines: Guide for Freelancers and Entrepreneurs

TIN number Application for Employees

how to get tin number - tin number for employees

Tin Number Requirements

 • volbracht BIR Form 1902 (aanvraag tot registratie voor personen die uitsluitend inkomen uit beloning verdienen)
 • voor Filippijnse werknemers:
  • geldig door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs (bijv. geboorteakte, paspoort, rijbewijs, enz.)
  • Huwelijksakte (indien van toepassing)
 • Voor buitenlandse werknemers:
  • Paspoort
  • werkvergunning of fotokopie van ingekomen Aanvraag voor Alien Werkgelegenheid (AEP)

Hoe Kunnen de Medewerkers Krijgen van het TIN-Nummer

Vul BIR Vorm 1902 en stuur het, samen met de andere vereisten voor het TIN-nummer aan je werkgever. De werkgever vult de toepasselijke secties van bir-formulier 1902 in en dient uw TIN-aanvraag in bij het RDO waar het bedrijf van de werkgever is geregistreerd.

hoe krijg ik TIN – nummer voor nieuwe werknemers via BIR eReg

hoe krijg ik tin-nummer online-via bir ereg

een alternatief voor handmatige BIR-registratie is het online TIN-nummerregistratiesysteem of het BIR ereg-portaal. Deze online service stelt werkgevers in staat om gemakkelijk blikken voor hun werknemers te krijgen zonder naar de RDO te gaan.

hier volgen de stappen voor de toepassing van TIN voor nieuwe werknemers via het BIR eReg-systeem:

 1. toegang tot het BIR eReg systeem op ereg.bir.gov.ph.
 2. Maak een werkgevers-gebruikersaccount aan.
  • Klik in het menu gebruiker op ” Create Employer User Account.”
  • lees de gebruikersovereenkomst en klik op de knop Akkoord.
  • Voer de vereiste gegevens in, Typ de code en klik op de knop Verzenden. De BIR stuurt een e-mail met de gebruikersnaam.
 3. Log in op eReg door uw gebruikersnaam en e-mailadres in te voeren en vervolgens op de knop Doorgaan te drukken.
 4. Controleer uw e-mail op een bericht van de BIR met uw wachtwoord.
 5. Voer uw wachtwoord in op de eReg pagina en klik op de Login knop.
 6. vul het basisformulier belastinggegevens in met de gegevens van uw werknemer.
 7. Voer de code in en klik op de knop Verzenden.
 8. lees de ereg serviceovereenkomst en klik op de knop Akkoord.
 9. alle vereiste belastinggegevens verstrekken.
 10. wanneer de bevestigingspagina verschijnt, bekijk de door u verstrekte informatie. Daarna, klik op ” Bevestigen.”
 11. het TIN van de werknemer wordt gegenereerd en op het scherm weergegeven.
 12. klik op het bir-formulier 1902 downloaden om het BIR-formulier 1902 met het TIN-nummer van uw werknemer op te slaan en af te drukken.

Deadline voor de registratie van TIN voor werknemers

nieuw aangeworven werknemers moeten een TIN krijgen binnen 10 dagen na de datum van indiensttreding.

Lees meer: bir online Payment Guide: Easy Ways to Pay Taxes in the Philippines

TIN number Application for Corporations and Partnerships

how to get tin number - for corporations and partnerships

Tin Number Requirements

 • Complete BIR Form 1903 (Application for Registration for Corporations/ Partnerships)
 • statuten of statuten
 • voor coöperaties: CDA-issued Certificate of Registration and Articles of Cooperation
 • voor verenigingen van huiseigenaren: Door HLURB afgegeven certificaat van registratie en statuten

hoe kom ik aan TIN-nummer voor vennootschappen en personenvennootschappen

 1. Ga naar de RDO met jurisdictie over de locatie van het hoofdkantoor of bijkantoor.
 2. de TIN-nummervereisten indienen bij de New Business Registrant Counter (NBRC).
 3. Betaal de volgende bir-Vergoedingen:
  • jaarlijkse registratiekosten-PHP 500
  • Documentary stamp tax-PHP 30
  • bir-gedrukte ontvangst / factuur-beschikbaar voor aankoop (als u ervoor kiest om uw ontvangst/factuur elders af te drukken, vraag dan een autoriteit aan om af te drukken.)
 4. Woon de geplande initiële briefing bij voor nieuwe bedrijfsregistraties in het RDO.
 5. ontvang het volgende (alle documenten bevatten het corporate TIN.):
  • Certificaat van Registratie (BIR Vorm 2303)
  • Merk op dat de Uitgifte van Ontvangst/Factuur
  • BIR-bonnen/facturen of Autoriteit af te Drukken, afhankelijk van wat van toepassing is
  • Ontvangen kopie van de BIR Vorm 1901
  • het Bewijs van de betalingen

Deadline voor TIN Registratie voor Bedrijven en Partnerschappen

Non-individuele belastingbetalers moeten gelden voor een BLIK op of vóór de start van hun bedrijf (de dag wanneer de eerste verkoop of binnen de 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uitgifte van de onderneming of SEC bewijs van Inschrijving, indien dit eerder valt) of vóór de betaling van de verschuldigde belasting.

TIN-nummer aanvraag voor OFWs en werkloze Filippino ‘ s

hoe te krijgen tin - nummer-voor ofws en werklozen

Tin-Nummervereisten

 • BIR-formulier 1904 (aanvraag tot registratie voor eenmalige belastingbetaler en persoon die zich registreert onder E. O. 98)
 • geldig identiteitsbewijs van de overheid (bijv. geboorteakte, paspoort, rijbewijs, enz.)
 • huwelijksakte (voor gehuwde vrouwen)
 • voor OFWs: Arbeidscontract
 • voor buitenlanders die geen beroepsactiviteit uitoefenen: paspoort

TINNUMMER verkrijgen voor OFWs en werkloze Filippino ‘ s

 1. Ga naar de RDO met jurisdictie over uw woonadres en vertel de bir-officier dat u een aanvraag zult indienen voor een TIN onder EO 98.
 2. Geef de vereisten voor TINNUMMERS in.
 3. wacht tot de functionaris klaar is met de verwerking van uw TIN.Ontvang uw exemplaar van het BIR-formulier 1904 (met uw TIN).

uiterste datum voor de registratie van tin voor OFWs en werkloze Filippino ‘ s

de aanvraag van TIN voor personen die zich onder EO 98 inschrijven dient te worden ingediend voordat zij een transactie met een overheidsdienst aangaat.

Tin-registratie FAQ ‘s

Hoe kan tin - nummer worden verkregen-FAQ' s

TIN-ID Monster. Illustratie c / o Metrobank Website

hoeveel cijfers zijn er in een TIN-nummer?

een TIN bestaat uit negen cijfers plus een driecijferige bijkantoor code (van toepassing op belastingplichtigen), voor een totaal van 12 cijfers. Voor individuele blikken is de toegewezen takcode 000 aan het einde van het TINNUMMER.

hoe krijg ik TINNUMMER online?

momenteel kunnen alleen ondernemingen het BIR eReg-systeem gebruiken om TINs voor hun werknemers te genereren. Zo kunt u alleen handmatig een blik krijgen bij de RDO.

in mei 2020 werd het online registratiesysteem voor TINNUMMERS voor een beperkte periode opengesteld voor eigenaren van kleine bedrijven, zodat zij blikjes aan hun werknemers konden afgeven. Een TIN was een vereiste voor de aanvraag voor het Small Business Loon subsidieprogramma van de overheid die contante steun aan werknemers van kleine bedrijven getroffen door de covid-19-crisis.

moet ik een nieuw TIN krijgen bij het starten van een bedrijf of een nieuwe baan?

No. Je TIN is je permanente nummer, wat betekent dat je het levenslang moet gebruiken. Het is tegen de wet om meerdere blikken te hebben.

wanneer u een eenmanszaak begint, dient u dit bij de BIR te registreren door BIR-formulier 1901 in te dienen en uw bestaande persoonlijke TIN te gebruiken. U hoeft geen nieuw blikje aan te vragen voor uw bedrijf.

wanneer u van baan verandert, moet u uw BIR-registratie aanpassen aan uw nieuwe werklocatie en het verzoek om overplaatsing naar de RDO van uw nieuwe werkgever. Vul gewoon BIR-formulier 1905 in en stuur het naar uw werkgever, die het formulier vervolgens doorstuurt naar de RDO waar het is geregistreerd.

ik heb 2 TINNUMMERS. Wat moet ik doen?

het hebben van meer dan één TIN is illegaal, omdat het kan worden gebruikt voor belastingontduiking. De BIR heeft criminele klachten ingediend tegen belastingbetalers voor het bezit van meerdere blikken. De straf voor deze overtreding is een boete van maximaal PHP 1.000, tot zes maanden gevangenisstraf, of beide.

maar u moet niet in paniek raken als u ontdekt dat u twee of meer blikken hebt en u niet van plan bent belastingbetalingen te ontduiken. Eerlijke fouten kunnen gebeuren, zoals het aanvragen van een blik en vergeten dat je hebt gekregen een eerder. Ga in dat geval naar de RDO waar je bent geregistreerd en vraag de annulering van je duplicaat TIN aan.

gerelateerd: Wat gebeurt er als ik mijn belastingen niet Betaal? Belastingontduiking sancties elke belastingplichtige moet weten

moet ik mijn bedrijf elk jaar registreren bij de BIR?

Nee, U moet uw bedrijf slechts één keer registreren bij de BIR. Wat de BIR vereist, echter, is voor bedrijven om de PHP 500 jaarlijkse registratievergoeding uiterlijk 31 januari elk jaar te betalen.

Final Thoughts

Nu u weet hoe u TIN-nummer kunt krijgen, realiseert u zich dat het TIN-aanvraagproces eigenlijk eenvoudig en eenvoudig is, zelfs als het niet online wordt gedaan. Echter, voordat u verder gaat met uw TIN registratie met de BIR, zorg ervoor dat u niet eerder een TIN ontvangen om problemen later te voorkomen voor het hebben van meerdere blikken.

vraag een persoonlijke lening aan via Moneymax!

Bronnen:

 • Executive Order No. 98 (Staatsblad)
 • BIR Vorm 1901 | BIR Vorm 1906
 • Omzet District Kantoren Directory
 • BIR Vorm 1902
 • BIR Vorm 1903 | BIR Vorm 1906
 • BIR Vorm 1904
 • BIR Formulier 1905

Venus is het Hoofd van de Inhoud op Moneymax, met 15+ jaar ervaring in digitale marketing, corporate communicatie, PR en journalistiek. Ze investeert in aandelen, beleggingsfondsen, VUL en Pag-IBIG MP2. Buiten het werk, is ze gek op katten en Koreaanse drama ‘ s. Volg Venus op LinkedIn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.