5 tammikuun, 2022

miten tulla Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi

miten tulla opetuslapseksi – jumalallisen kutsun kautta
miten tulla opetuslapseksi – uskon kautta

miten tulla opetuslapseksi – jumalallisen kutsun kautta

hänen maallisen palveluksensa päivinä Jeesuksella oli paljon opetuslapsia, jotka seurasivat häntä; oli kaksitoista opetuslasta, seitsemänkymmentä opetuslasta ja monia muita. Mark.3:14-19:n ja Luuk. 10: 1: n mukaan Jeesus itse kutsui tai nimitti ne kaksitoista ja seitsemänkymmentä opetuslasta opetuslapsikseen.

Jeesus itse ei kuitenkaan erityisemmin kutsunut tai nimittänyt satoja ja tuhansia muita opetuslapsia. Voimme vain arvailla, miten heistä tuli opetuslapsia; he ovat saattaneet kuulla Jeesuksesta, tai he ovat saattaneet olla Jeesuksen ihmeitten ja hänen suurten opetustensa ensikäden todistajia. Nämä teot ja opetukset ovat saattaneet herättää heidän uskonsa ja antaumuksensa; siksi he seurasivat häntä.

olivatpa he sitten itse Jeesuksen nimittämiä, valitsemia tai nimittämiä tai eivät, oli silti Jumalan täydellinen tahto ja valinta, että heistä tuli Jeesuksen opetuslapsia. Jeesuksen (Poika-Jumalan) itsensä suorittama kahdentoista ja seitsemänkymmenen opetuslapsen kutsuminen eli nimittäminen todistaa sen totuuden, että opetuslapseus on Jumalan määräämä; ts.Jumala kutsuu eli antaa ihmisen tulla Jeesuksen opetuslapseksi. Miten ihmisestä tulee nykyään Jeesuksen opetuslapsi?

Jumala kutsuu meidät Jeesuksen opetuslapsiksi

Jeesuksen opetuslapseksi tuleminen ei ole täysin ihmisen ponnistus tai ihmisen aikaansaannos. Sekä jumalallisuus että yksilö näyttelevät omaa osaansa, ennen kuin tuosta yksilöstä tulee Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi. Joku voi kysyä: ”miten Jumala tulee tänne, koska, kuten Joh. 8:31: ssä todetaan, Jeesuksen opetuslapseksi tuleminen vaatii uskoa ja tottelemista? Jeesuksen Kristuksen luo tuleminen ei ole automaattista eikä ihmisen oma ponnistus. Jeesuksen luo tuleminen vaatii ensinnäkin Jumalan kutsun eli jumalallisen kutsun. Jeesus itse sanoi sen monta kertaa:

ei kukaan voi tulla minun tyköni, paitsi isä, joka on lähettänyt minut, vedä häntä, niin minä herätän hänet viimeisenä päivänä. (Johannes 6:44)

”kaikki, mitä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka tulee minun tyköni, minä en suinkaan heitä pois. (Johannes 6:37)

ja hän sanoi: ”Siksi olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isäni ole sitä hänelle myöntänyt.”(Johannes 6:65)

”tämä on Isän tahto, joka on Minut Lähettänyt, että minä kaikesta, mitä hän on minulle antanut, En menettäisi mitään, vaan herättäisin sen viimeisenä päivänä. (Johannes 6:39)

Raamattu tekee sen niin selväksi, että Jumala kutsuu tai vetää tai antaa ihmisen tulla Jeesuksen luo. Jeesus itse korosti tätä totuutta yhä uudelleen. Tullakseen opetuslapseksi Jumalan täytyy siis ensin kutsua tai valita tai antaa sinulle Lupa. Et voi tulla yksin. Jumalan opetuslapseuteen kutsumisen aihe tulee vielä selväksi, kun Jeesus Kristus kerran sanoi opetuslapsilleen:

te ette valinneet minua, mutta minä valitsin teidät ja määräsin teidät, että teidän tulee mennä ja kantaa hedelmää ja että teidän hedelmänne tulisi pysyä…” (Joh. 15:16)

toisin sanoen Herra Jeesus tarkoitti sanoa, että hänen opetuslapsensa eivät halunneet tulla seuraamaan Häntä yksin, vaan hän valitsi heidät tulemaan seuraamaan häntä opetuslapsina. Jeesus, aikana hänen maallisen palveluksensa, mainittu käytännön esimerkkejä tai täyttynyt Johannes 15:16 tähdentääkseen sitä totuutta, että ihmisen opetuslapseksi tuleminen vaatii jumalallista kutsumista. Hän teki tämän kutsumalla seuraavat ihmiset opetuslapsikseen:

 • Pietari ja Andreas …………….……………. Matteus 4: 18; Markus 1:17, 20
 • Jaakob ja Johannes ……………………………… Matteus 4: 21
 • Matteus ……………………………………..…..Matteus 9: 9
 • kaksitoista opetuslasta …………..………….. Markus 3:14-19, Matteus 10: 1-4
 • Filippos ………………………………………..…… Johannes 1:43
 • Seitsemänkymmentä….……………………………….. Luke. 10:1

mitä tulee nykyisiin Jeesuksen opetuslapsiin, niin vaikka meitä ei ole fyysisesti määrätty eikä kutsuttu niin kuin niitä kahtatoista opetuslasta, niin se tosiasia, että olemme tulleet uskomaan ja seuraamaan Jeesusta, on riittävä varmuus siitä, että Jumala on kutsunut meidät olemaan Poikansa Jeesuksen kanssa, sillä me emme olisi voineet tehdä sitä omin voimin. On opittavaa siitä totuudesta, että Jeesuksen opetuslapseksi tuleminen vaatii jumalallista kutsumusta. Nämä ovat:

 • jumalallisen kutsumuksen pitäisi johtaa itsetuntoon ja omanarvontuntoon. Jokaisen opetuslapsen eli kristityn tulee arvostaa itseään siinä mielessä, että Jumala on kutsunut hänet Jeesuksen opetuslapseksi riippumatta hänen yhteiskunnallisesta asemastaan tai taloudellisesta asemastaan elämässä.
 • Jumalan kutsun pitäisi johtaa keskinäiseen kunnioitukseen kristikunnassa. Opetuslasten on kunnioitettava toisiaan ja hyväksyttävä, ettei yksikään opetuslapsi ole alempi Kristuksen ruumiissa, koska Jumala on kutsunut jokaisen opetuslapsen ja ansaitsee tulla kunnioitetuksi sellaisena.
 • lisäksi jumalallisen kutsun pitäisi herättää meissä nöyryyttä; Tarkoitan sanoa, kenenkään opetuslapsen tai kristityn ei pitäisi vaeltaa ylpeänä, luottaen itseensä hyvistä töistään. Sellainen turhamainen ylpeys johtaisi lankeamiseen. Jumala ansaitsee ottaa kunnian hyvistä töistämme, sillä vaikka olimme hengellisesti vieraantuneita, hän kutsui meidät luokseen tullakseen opetuslapsikseen ja pyhitti meidät tekemään hyviä tekoja. Ja kun olemme antaneet kaiken kunnian Jumalalle, saamme häneltä takaisin.

kuinka tulla opetuslapseksi uskon kautta

Raamattu kertoo Jumalan olevan lempeä ihminen (Ps 18:35), joka ei pakota itseään tai pakota meitä päättämään. Hän kunnioittaa vapaata tahtoamme valita oikea tai väärä. Voimme aina olla varmoja siitä, että Jumala huolehtii siitä, että meistä tulee Hänen Poikansa Jeesuksen opetuslapsia, jotta saisimme hänen pelastuksensa.

kuitenkin tullaksesi Jeesuksen opetuslapseksi, sinulla on vielä tehtävä; sinun täytettäväksesi jää aukko; sinulle jää rooli; Jumala ei tekisi sitä puolestasi. Sitä osaa, joka sinun on näyteltävä, kutsutaan uskoksi – se on usko Jeesukseen Kristukseen.

uskon ymmärtämiseksi Kuunnelkaamme Jaakobia, Jeesuksen veljeä, joka kirjoitti Jaakobin kirjan Uuteen testamenttiin. Jaakob kirjoitti:

17 näin myös usko itsessään, jos sillä ei ole tekoja, on kuollut. 18 mutta joku sanoo: ”Sinulla on usko, ja minulla on tekoja.”Näytä minulle uskosi ilman tekoasi, niin minä näytän sinulle uskoni teoillani. 26 Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. (Jaak.2: 17, 18, 26).

tämä henkeytetty Raamattu opettaa, että usko ei ole vain johonkin uskomista. Usko on sitä, mihin uskoo. Usko pitäisi panna toimintaan; ainoa tapa kertoa maailmalle, että uskot johonkin, on harjoittaa sitä.; usko täytyy Sen tähden vahvistaa eli ilmaista teoissa.

What ’ s works? Tässä sanalla teot tarkoitetaan mitä tahansa uskoon liittyvää tottelevaista tekoa. Ja teot ovat siinä määrin välttämätön osa uskoa, että usko on kuollut ilman tekoja, ts.et voi kerskua sillä, että sinulla on usko, jos et elä kuuliaisesti tuota uskoa kohtaan. Usko on siis kahden asian, uskon ja tottelevaisuuden tekojen summa.

uskolla on oma osansa tulla opetuslapseksi

monta vuotta sitten Jeesus Kristus seisoi Jerusalemin temppelissä saarnaamassa suuren juutalaisjoukon keskellä. Vaikka jotkut juutalaiset eivät närkästyneinä ja harmistuneina uskoneet Jeesukseen, monet heistä uskoivat häneen. Ja Jeesuksella oli jotakin kerrottavaa niille, jotka olivat uskoneet häneen. Näin hän sanoi,

Silloin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

Johannes 8:31

käskettyään niitä, jotka olivat uskoneet häneen, tottelemaan hänen sanaansa, jotta he osoittautuisivat todellisesti Hänen opetuslapsikseen, Jeesus on vahvistanut, että hänen opetuslapsekseen tuleminen vaatii uskoa ja tottelemista, mikä on yhtä kuin usko.

enemmänkin Jeesus teki saarnoissaan selväksi, että ne ihmiset, jotka huutavat avukseen hänen nimeään: ’Herra! Herra!ja ne ihmiset, jotka väittävät olevansa hänen seuraajiaan, ja ne ihmiset, jotka väittävät olevansa kristittyjä, mutta elävät jumalattomuudessa vastoin Jumalan sanaa, eivät todellisuudessa ole hänen opetuslapsiaan, ja hän kieltää heiltä pelastuksen viimeisenä päivänä. Hän sanoi:

21 ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra, pääsee taivasten valtakuntaan’, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22 monet sanovat minulle sinä päivänä: Herra, Herra, emmekö ole ennustaneet sinun nimessäsi? ja sinun nimessäsi heität ulos riivaajia? ja sinun nimessäsi tehnyt monta ihmeellistä tekoa? 23 Ja silloin minä sanon heille: Minä en ole teitä koskaan tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te väärintekijät. (Matteus 7:21-23)

Jeesus on Joh. 8:31: ssä ja Matt. 7: 21-23: ssa antamillaan opetuksilla asettanut kriteerin hänen opetuslapsekseen tulemiselle; tämä kriteeri on usko; se on Jeesukseen uskomista ja Jumalan sanan tottelemista.

joku saattaa ihmetellä: ”mitä Jumalan sanaa minun täytyy pitää hyväksyttyäni Jeesuksen, jotta olisin hänen todellinen opetuslapsensa?”Raamattu on Jumalan sana; tutki Raamattua; tee siitä elämänohjeesi, noudata sitä ja elä sen mukaan innokkaasti. Nämä ovat muutamia perusopetuksia Jeesuksen aluksi:

 • ”….. joka teistä ei hylkää kaikkea, mitä hänellä on, ei voi olla minun opetuslapseni (Luke14:33)”. Mitä sinulla on? Varmasti olet saavuttanut tai hankkinut jotain elämässä; se voisi olla arvovaltaa, korkea yhteiskunnallinen asema, rikkaus, rikkaus, poliittinen valta, kauneus, äly, Maine jne. On hyvä, että elämässä on näitä hyviä asioita; mutta älä anna periksi kiusaukselle ylpistyä niillä ja anna sen olla sinulle ikään kuin sinulla ei olisi niitä. Nöyrryit pikemminkin opetuslapseksi Jumalan edessä ja anna Jeesuksen Kristuksen olla ylpeytesi ja elämäsi keskipiste.
 • ”…… jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä joka päivä ja seuratkoon minua. (Luukas 9:23; 14:27)”. Kun et ollut Jeesuksen opetuslapsi, etsit sitä, mikä miellyttää sinua. Itsesi kieltäminen merkitsee sitä, että aiot etsiä sitä, mikä miellyttää vain Jumalaa etkä itseäsi.
 • jos joku tulee luokseni eikä vihaa isäänsä ja äitiään, vaimoaan ja lapsiaan, veljiään ja sisariaan, niin, ja omaa elämäänsä myös, hän ei voi olla opetuslapseni. (Luuk.14:26). Aseta Jeesus ensi sijalle elämässäsi, kunnioita häntä ja hänen sanaansa perheesi tai kenenkään muun ihmisen yläpuolella elämässäsi-se on tämän jakeen merkitys.
 • kastettava vedessä. Room. 6: 3,4; Apt. 2: 38
 • toisten rakastaminen, sillä on kirjoitettu: Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.”Johannes 13:35
 • alistu Pyhän Hengen johdatukseen, Room.8:14.
 • jne. – tutki Raamattua tietääksesi enemmän siitä, mitä tehdä.

jumalallinen kutsumus + usko tulla Jeesuksen opetuslapseksi

joten jokainen ihminen, joka on opetuslapsi tai kristitty, oli ensin Jumalan kutsuma, ja hän vastasi uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Uskoessaan Jeesukseen hän hyväksyi Jeesuksen elämäänsä Herranaan ja Pelastajanaan ja vaelsi tottelevaisena Jumalan sanaa kohtaan.

johtopäätös

meille ihmisille usko on ainoa meille annettu osa, jotta voisimme siirtyä syntisistä Jeesuksen opetuslapsiksi. Mutta ennen kuin ihminen olisi koskaan uskonut Jeesukseen, Jumalan olisi kutsuttava hänet ensin. Tehdäkseni johtopäätöksen siitä, miten tulla opetuslapseksi tai miten minusta tuli opetuslapsi tai miten sinusta tuli opetuslapsi, sanon, että jumalallinen kutsumus ja usko Jeesukseen tekivät sen mahdolliseksi.

tämä oppitunti vaatii uudelleen tarkastelua. Jokaisen, joka kutsuu itseään Jeesuksen opetuslapseksi tai kristityksi tai uskovaksi, tulee huolehtia siitä, että hän täyttää oman osansa opetuslapseusvaatimuksista, mikä on usko.

liity keskusteluun

 • onko mahdollista uskoa Jeesukseen ja olla tottelematta hänen sanaansa? Miten?
 • miksi pitäisi kutsua ihmistä, joka väittää uskovansa, mutta elää vastoin Jumalan sanaa?
 • voitko tunnistaa jumalallisen kutsumuksen siitä, miten sinusta tuli kristitty / opetuslapsi?
 • miten jumalallinen kutsumus on vaikuttanut siihen, miten arvostat itseäsi ja muita uskovia?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.