16 helmikuun, 2022

Mikä on paras maa sisällyttää yritykseni? – Quora.

 • sosiaalinen ja poliittinen vakaus

maailman vanhimpien sivilisaatioiden sulamispiste Mauritius on harvinainen esimerkki yhteiskuntarauhasta ja yhtenäisyydestä monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Väestö on kotoisin Euroopan ja Afrikan mantereilta sekä Intiasta ja Kiinasta. Tällaisen kosmopoliittisen perinnön ansiosta ei ihme, että vieraanvaraisuutemme on legendaarista. Mauritius on myös turvallinen paikka elää, sillä Mauritialaiset ovat luontaisesti hyväkuntoisia ja luonteeltaan rauhallisia. Kaikilla Mauritiuslaisilla on sanan-ja uskonnonvapaus.
on lehdistönvapaus, jossa on kymmeniä päivälehtiä ja viikkolehtiä.
Mauritius on nauttinut myös kestävästä poliittisesta vakaudesta vuonna 1968 syntyneen itsenäisyytensä alkuajoista lähtien. Hallitus valitaan demokraattisesti viiden vuoden välein. Perustuslaki perustuu Westminsterin parlamentaariseen malliin.
hallituksemme ovat kaikki osoittaneet vahvaa ja kestävää sitoutumista markkinavetoiseen talouteen, jossa vapaa yrittäjyys voi kukoistaa ja ulkomaiset investoinnit kukoistaa.
nykyhallituksen on määrä ottaa maa jälleen uuteen harppaukseen tulevaisuuteensa. Se on maailmanlaajuinen saari, alueen nouseva taloudellinen voimanpesä.

 • avoin talous

Mauritiuksen talous on yksi Saharan eteläpuolisen Afrikan nopeimmin kasvavista. Vain kolmessa vuosikymmenessä maa on siirtynyt monokasvisokerivaltaisesta taloudesta hienostuneeseen ja monipuolisiin palveluihin suuntautuneeseen talouteen. Palvelualan osuus BKT: stä on tällä hetkellä 70 prosenttia, mikä on hyvä osoitus vaikuttavasta saavutuksestamme.
vaikka perinteiset kasvualat, kuten matkailu ja teollisuus, ovat edelleen vahvoja, kehittyvillä aloilla on syntynyt monia muita mahdollisuuksia, joista voi tulla tulevaisuuden talouden tukipilareita alueellisena voimanpesänä. Tämä nopea siirtyminen kypsään talouteen, joka on yksi Afrikan vain kahdesta keskituloisesta, on lupaava tulos terveestä taloudenhoidosta, johon liittyy hallituksen, liike-elämän ja koko kansalaisyhteiskunnan yhteinen menestymisvisio.
Mauritius on saanut luontaisen lahjan liiketoiminnalle jo siitä lähtien, kun se oli kaksi vuosisataa sitten maineikkaan ranskalaisen ”Compagnie des Indesin” merkittävä kauppa-asema. Edelleen, vuonna 1600″, häntä kutsuttiin tähti ja avain Intian valtameren. Yrittäjähenki elää. Elinkeinoelämä on aktiivinen ja valtiovalta on mukana toteuttamassa asioita. Tänään kaikki ulkomaiset sijoittajat voivat asettua vaivattomasti Mauritiuksella ja olla toiminnassa vain 3 päivää. Tähän lisätään yksi maailman anteliaimmista verojärjestelmistä, jossa henkilö-ja yritysverotus yhdenmukaistetaan alhaiseen 15 prosenttiin ja jossa osingot ovat verovapaita. Maa, jossa ei ole valuuttakontrollia. Maa, jossa vientiin suuntautuneilla toimijoilla on tullivapaa etuoikeus tuotantopanoksiinsa ja laitteisiinsa. Lisäksi Mauritius on tähän mennessä allekirjoittanut sopimuksia, jotka eivät koske kaksinkertaista verotusta, 33 maan kanssa, ja se on allekirjoittanut useita investointeja edistäviä ja suojaavia sopimuksia.
Mauritiuksen perinteiset sijoittajat ovat myös hyvin vastaanottavaisia yhteistyöhön kansainvälisten kumppaniensa kanssa. Yhteisyrityksiä on nykyään yhä enemmän sekä perinteisesti vahvoilla aloilla että yhä useammilla innovaatiovetoisilla kehittyvillä aloilla.
hallitus on varmistanut, että liiketoiminta Mauritiuksella ja sieltä käsin on sekä helppoa että sujuvaa ja noudattaa parhaita käytäntöjä avoimuuden, hyvän hallintotavan ja etiikan osalta. Mauritius on säätänyt rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaista lainsäädäntöä samalla, kun itse liiketoimintakehystä on yksinkertaistettu. Mauritiuksen kauppaoikeus on yhdistelmä englantilaista Common Law-lakia ja ranskalaista Napoléon-lakia.
Mauritiukselle perustettuihin yhtiöihin sovelletaan vuoden 2001 Yhtiölakia.
vuoden 2006 Business Fasilitation Act-lailla yksinkertaistettiin edelleen Mauritiuksen liiketoiminnan toimintakehystä.
ulkomaalaiset saavat työskennellä ja / tai asua Mauritiuksella kolmen erillisen ja yksinkertaisesti säädetyn järjestelmän nojalla:
eläkkeellä olevana ei-kansalaisena iästä ja kansalaisuudesta riippumatta
ammatinharjoittajana
sijoittajana
” työ & Asuu Mauritiuksella ” -osasto on perustettu BOI: n yhteyteen yksiosaiseksi palvelutiskiksi, joka vastaa Mauritiukselle sijoittautuville yksityishenkilöille ja sijoittajille suunnattuja pikamuodollisuuksia.
valtiolla on edistäjän rooli useilla aloilla ja sääntelijän rooli useilla erikoisaloilla. Satama-alueelle on tehty yksi palvelupiste, joka nopeuttaa vaadittuja selvityksiä. Mauritiuksen keskuspankki on maan keskuspankki ja pankkisektorin säätelijä. Rahoituspalvelukomissio sääntelee pankkien ulkopuolista rahoitussektoria, johon kuuluu Mauritiuksen kasvava maailmanlaajuinen liiketoimintaympäristö.

 • infrastruktuuri

hallitus on sitoutunut lahjoittamaan Mauritiukselle luotettavan, tehokkaan ja tukevan infrastruktuurin, joka vastaa kehittyneiden maiden parhaita saatavilla olevia infrastruktuureja. Tätä varten hallitus on jo investoinut valtavasti ja sitonut suuria summia varoja koko infrastruktuurin jatkuvaan parantamiseen.
saarella on laaja tieverkosto, johon kuuluu Monikaistainen valtatie, joka yhdistää lentokentän kaakosta pohjoiseen. Käynnissä on useita uusia tieinfrastruktuurihankkeita, joiden tarkoituksena on helpottaa ruuhka-aikoina tapahtuvaa ruuhkaa.
koko saari on yhdistetty sähköllä (vakaalla sähköllä) ja vesihuollolla maatalouden, teollisuuden ja kotitalouksien käyttöön. Teollisuus voi siis sijaita missä tahansa saarella.
Mauritiuksella on hyvin kehittynyt digitaalinen verkkoinfrastruktuuri, ja se tarjoaa erinomaiset televiestintälaitteet, kuten ADSL: n, ISDN: n, suuren kaistanleveyden Kansainväliset kiinteiden yhteyksien ja nopean internetyhteyden. SAT3 / WASC / SAFE (South Africa Far East)-merikaapelikaapeli yhdistää Mauritiuksen Etelä – Afrikan kautta Eurooppaan ja Intian ja Malesian kautta Aasiaan, mikä asettaa saaren tiedon valtatielle.
lentoasema ja satama on varustettu vastaamaan sekä matkustaja-että rahtiliikenteen kaikkia tarpeita. Mauritiuksella on säännölliset lento-ja meriyhteydet muualle maailmaan, ja saarta huoltavat suuret lentoyhtiöt ja laivayhtiöt. Parhaillaan rakennetaan uutta lentoaseman terminaalia, joka on täysin toiminnassa vuoden 2011 loppuun mennessä.
täysin huolletut teollisuusrakennukset, teollisuuspuistot ja tietotekniset elinympäristöt ovat plug and play-tyyppisten toimintojen käytettävissä. Kaikki tarvittavat vesi -, sähkö-ja tietoliikennevälineet toimitetaan kotiovelle.
lisäksi teollisuusyrittäjät, jotka haluavat rakentaa oman tehdastilan, voivat vuokrata teollisuusmaata pitkällä aikavälillä valtion Maakehitysyhtiöltä (SLDC) hyvin toimilupahintaan.
Ebene Cybercity, ”Mauritius The Cyberislandin” kulmakivi, on uuden sukupolven yrityspuisto, jossa on huipputekniset telekommunikaatiotilat ja modernit toimistotilat ja joka on levittäytynyt 64 hehtaarin alueelle.

 • Kaksikielinen työvoima

Mauritiuksella on myös älykäs brändi hienoja ammattilaisia, joista useimmat päteviä kansainvälisesti tunnustettuja laitoksia ja/tai maailmanluokan ammattielimiä: vuokratut Kirjanpitäjät, rahoitusanalyytikot, yritysjuristit, veroasiantuntijat, yrityskonsultit, IT-insinöörit, arkkitehdit. Äskettäin Mauritiuksen hallitus sääti myös lakeja, jotka kannustivat nuoria ulkomaalaisia ammattilaisia asettumaan maahan.
Mauritius on vahvasti kehittymässä merkittäväksi kansainväliseksi yritysfoorumiksi tällä alueella maailmassa, koska se hyötyy myös mukavasta aikavyöhykkeestä, joka mahdollistaa saman päivän liiketoimet Euroopasta ja Lähi-idästä Australaasiaan asti.
Mauritiuksella on koko Afrikan korkein aikuisten lukutaitoaste. Mauritius hyötyy nyt 70-luvun lopulla aloitetusta vahvasta sitoutumisesta maksuttomaan koulutukseen kaikille. tämä erittäin kurinalainen ja koulutettu työvoima puhuu myös sujuvasti englantia ja ranskaa, ja monet puhuvat myös kolmatta kansainvälistä kieltä.: Hindi, mandariini, Urdu ja joukko eurooppalaisia kieliä. Työvoimasta 29,2% on alle 30-vuotiaita, ja he ovat liike-elämässä innostuneita, innovatiivisia ja avoimia maailmalle.

 • liiketoiminta & finanssikeskus

Mauritius on strateginen liikekeskus sijaitsee Intian valtamerellä cross road välillä Aasian, Afrikan ja Australian. Se on yksi Saharan eteläpuolisen Afrikan avoimimmista ja vakavaraisimmista talouksista. Mauritiuksen talouden menestys johtuu suurelta osin sen poliittisesta ja sosioekonomisesta vakaudesta sekä hyvästä hallintotavasta ja investointimyönteisestä ilmapiiristä.
Mauritiusta pidetään erinomaisena kauppapaikkana. Kansainväliset tahot, kuten taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OCED), Financial Action Task Force (Faft) ja Maailmanpankki (WB), ovat tunnustaneet, että maa on omaksunut kansainvälisiä parhaita liiketoimintakäytäntöjä ja kestävän kehityksen politiikkaa.
saari on täysin avoin ulkomaiselle pääomalle, kyvyille ja ideoille. Sijoitus 1. vuonna 2008 Ibrahim Index of African Governance ja 1. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja 17. maailmanlaajuisesti Maailmanpankin Doing Business Report 2010, Mauritius on ponnahduslauta investointeja ja liiketoimintaa Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa.
Mauritius tarjoaa yritys-ja finanssikeskuksena seuraavia etuja:

 • • suotuisa aikavyöhyke (GMT +4)
 • • houkutteleva finanssipolitiikka
 • • 34 aktiivista kaksinkertaista veronkiertoa koskevaa sopimusta
 • • ei valuuttakontrollia
 • • tehokas pankkijärjestelmä
 • • ulkomaisille sijoittajille avattu pörssi
 • • luotettava ja nykyaikainen infrastruktuuri
 • • Uudet ulkoilmaan pääsyä koskevat politiikat
 • • tehokas televiestintäjärjestelmä (yhdistetty turvalliseen valokuituverkkoon)
 • • pätevän työvoiman saatavuus
 • • ammatti /oleskelulupa myönnetty kolmessa päivässä

 • markkinoille pääsy

vaikka Mauritiuksella on pieni, mutta yhä vauraampi paikallinen väestö, se on varmistanut edullisen pääsyn markkinoille, joiden arvo on useita satoja miljoonia kuluttajia. EU: n kanssa Cotonoun sopimuksen kautta; Yhdysvaltojen kanssa Afrikan kasvua ja mahdollisuuksia koskevan lain nojalla; itäisen ja eteläisen Afrikan kanssa COMESAN (itäisen ja eteläisen Afrikan yhteismarkkinat) ja SADC: n (eteläisen Afrikan kehitysyhteisö) kautta.
Mauritiuksen perinteiset sijoittajat ovat myös hyvin vastaanottavaisia yhteistyöhön kansainvälisten kumppaniensa kanssa. Yhteisyrityksiä on nykyään yhä enemmän sekä perinteisesti vahvoilla aloilla että yhä useammilla innovaatiovetoisilla kehittyvillä aloilla.
COMESA-maat (itäisen ja eteläisen Afrikan yhteismarkkinat)

SADC-maat (eteläisen Afrikan kehitysyhteisö)

 • työlakien toteuttaminen

Mauritiuksen työllisyyttä koskevat perustiedot
Mauritiuksen työoikeuksista ja-velvollisuuksista säädetään nyt vuoden 2008 uudessa Työoikeuslaissa. Tämä suhteellisen uusi säädös on suunniteltu vastaamaan Mauritiuksen nykyaikaisen työympäristön tarpeita, sillä siellä työskentelee nykyisin huomattava osa ulkomaisista työntekijöistä kaikilla työositteen tasoilla.
jotkut avainkohdat
palkkaaminen
työntekijät voidaan joko palkata määräajaksi tai toistaiseksi. Määräaikaisia kutsutaan vakituisiksi työntekijöiksi. Määräaikaista sopimusta voidaan jatkaa kirjallisella sopimuksella. Jos työntekijälle, joka on tietyn ajan työsopimuksessa, ei ilmoiteta sopimuksen päättymisestä määräajan päättyessä, sopimus katsotaan uusituksi hiljaisesti, ja se voidaan olosuhteista riippuen katsoa sopimukseksi määräämättömäksi ajaksi.
koeaika tai koeaika
työsopimuksessa voi olla koeaikaa tai koeaikaa koskeva lauseke. Tämä ajanjakso voi yleensä olla 3-6 kuukautta (joissakin tapauksissa 12 kuukautta riippuen sopimuksen pituudesta, jos sopimus on tietyn pituinen). Koeaika tai koeaika ei kuitenkaan ole sellainen ajanjakso, jota olosuhteista voi olettaa. Sekä sen periaatteesta että sen kestosta olisi sovittava heti sopimuksen tekohetkellä. Koska se vaarantaa työsuhteen turvallisuuden, työntekijälle olisi ilmoitettava koeajan epävarmuudesta. Jos edellä mainitut edellytykset täyttyvät, työnantaja voi irtisanoa työntekijän ilman irtisanomisaikaa koeajan tai koeajan aikana.
työsuhteen päättyminen
lain säännös on, että työnantajan on ilmoitettava työntekijälle 30 päivää etukäteen aikeestaan irtisanoa työsopimus tai ”kohtuullisessa ajassa” laissa säädettyyn irtisanomisaikaan sovelletaan kuitenkin työsopimuksen määräyksiä. Ilmoitus voi olla suullinen tai kirjallinen.
työnantaja voi irtisanoa työntekijän ilmoittamatta irtisanomisaikaa maksamalla hänelle summan, joka vastaa palkkaa, joka työntekijälle olisi maksettu, jos työntekijä olisi ollut työsuhteessa irtisanomisajan muodostavan ajan.
Workfare-ohjelma
hallitus myöntää jokaiselle työntekijälle, jonka sopimus on irtisanottu ja joka on liittynyt Workfare-ohjelmaan, siirtymäkorvauksen, jota maksetaan vähintään yhden kuukauden ja enintään kahdentoista kuukauden ajan.
vähennykset
työnantaja voi vähentää työvoimaa seuraavista syistä:? Taloudellinen ? Teknologinen ? Rakenteellinen ? Tai mistä tahansa muusta syystä
työnantajan tulee antaa työministeriölle kirjallinen ilmoitus, jossa ilmoitetaan irtisanomisen syy.
sosiaaliturvamaksu
yksityisten työnantajien Pakolliset sosiaaliturvamaksut:#Maksuosuuskokonaisprosenttiosuudessa1kansallinen eläkerahasto (NPF) Peruspalkassa9%6% 3% 2kansallinen säästörahasto (NSF) Peruspalkassa3, 5% 2,5% 1% 3koulutusmaksu kokonaispalkkalaskusta1, 5% 1.5% – yhteensä 10%
eläkkeelle jäätyään työntekijä saisi peruseläkkeensä NPF: n kautta ja kertakorvauksensa NSF: n kautta.
koulutus
työnantaja voi periä hallitukselta takaisin 75% koulutuskustannuksista koulutuksen osallistumisasteen perusteella.
ylityöt
työntekijöille, joiden on työskenneltävä yleisinä vapaapäivinä, maksetaan korvaus, joka on kaksinkertainen laskennalliseen tuntikorvaukseen verrattuna jokaiselta tehdyltä työtunnilta. Muille työntekijöille kuin vartijoille, joiden on työskenneltävä yli 90 tuntia kahdessa viikossa, maksetaan korvausta, joka on puolitoistakertainen nimelliseen tuntikohtaiseen palkkaan verrattuna jokaiselta tehdyltä työtunnilta. Vartijoille, jotka suorittavat yli 144 tuntia kahdessa viikossa, on maksettava puolitoistakertainen korvaus siitä, mikä on nimellinen tuntihinta jokaisesta tehdystä työstä.
normaali työaika
muun kuin osa-aikatyöntekijän tai vahtihenkilön tavanomainen päivätyöaika koostuu kahdeksasta tunnista päivässä.
Tavallinen päivä voi alkaa minä tahansa viikonpäivänä riippumatta siitä, onko kyseessä yleinen vapaapäivä vai ei.
se voi olla työnantajan ja kokoaikatyöntekijän välinen sopimus, jossa työntekijä suostuu työskentelemään yli tavanomaisen kahdeksan tunnin palkan ja ilman ylimääräistä korvausta ylimääräisistä työtunneista, mutta edellyttäen, että työntekijän tekemien työtuntien määrä ei ylitä yhdeksääkymmentä tuntia kahden viikon aikana.
äitiysloma
nainen, joka on työskennellyt yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työnantajan palveluksessa, on oikeutettu 12 viikon äitiyslomaan täydellä palkalla. Lääkärintodistuksen perusteella naispuolisella työntekijällä voi olla oikeus pitää lomaa ennen synnytystä edellyttäen, että äitiysloma on pidettävä vähintään 6 viikon ajan välittömästi synnytyksen jälkeen tai synnytyksen jälkeen.
naispuolisella työntekijällä, joka ei täytä vaatimusta olla kaksitoista kuukautta yhtäjaksoisessa työsuhteessa ennen lomaa, on edelleen oikeus äitiyslomaan, mutta hänellä ei ole oikeutta palkkaan.
isyysvapaa
miespuolisella työntekijällä, joka ei ole osa-aikatyöntekijä, on oikeus 5 yhtäjaksoiseen työpäivään, josta käytetään nimitystä isyysvapaa.
vapaapäiviä
jokaisella työntekijällä on oikeus vähintään 24 peräkkäisen tunnin lepopäivään jokaisena 7 peräkkäisen päivän jaksona.
vuosiloma
työntekijällä on oikeus vähintään 20 päivän palkalliseen vuosilomaan yhtä täyttä palvelusvuotta kohden.
yleiset vapaapäivät

on 15 yleistä vapaapäivää, jotka maksetaan kokonaan.
sairausloma
työntekijällä, joka tekee kaksitoista kuukautta yhtäjaksoista työtä työnantajan palveluksessa, on oikeus viidentoista päivän sairauslomaan. Työntekijällä on oikeus kerryttää enintään yhdeksänkymmentä sairauslomapäivää 90 päivän aikana.

 • hieno lifrestyle

viimeisenä mutta ei vähäisimpänä … vaikka muutama muu nouseva talouden voimat maailmassa voi oikeutetusti vaatia attribuutteja yhtä vahva kuin Mauritius liiketoiminnan areenalla, olemme ainutlaatuisia yksi yksi tehokkain kohta: missään maailmassa löydät niin houkutteleva ja vilkas paikka tehdä liiketoimintaa sekoitettu niin upeasti vertaansa vailla ”art de vivre” vasten häikäisevän kaunis trooppinen ympäristö.
nautittava ja kaunis Mauritius on kuitenkin myös turvallinen paikka elää joko kansallisena tai ulkomailla asuvana yksineläjänä, perheenä tai eläkeläisenä. Rikollisuuden esiintyvyys on hyvin alhainen, mikä tekee Mauritiuksesta yhden maailman turvallisimmista lainkuuliaisimmista maista. Terveysrintamalla maa on vapaa monista maailman subtrooppisia maita vaivaavista taudeista.
paikkakunnalla on useita julkisia ja yksityisiä sairaaloita ja klinikoita sekä erikoistuneita terveyskeskuksia, jotka tarjoavat maailmanluokan palveluja. Vaikka terveyspalvelut ovat maksuttomia valtion sairaaloissa, lääkäriasemilla ja erikoisklinikoilla ympäri maata, sairausvakuutuksia on tällä hetkellä saatavilla useilta paikallisilta ja kansainvälisiltä palveluntarjoajilta.
koulutussektorilla on useita kansainvälisiä standardikouluja, sekä julkisia että yksityisiä, jotka tarjoavat Cambridgen yliopiston A’ – tason, French Baccalaureaten ja International Baccalaureaten. Tarjolla on myös useita korkea-asteen koulutuksen järjestäjiä, jotka tarjoavat sisäisesti tunnustettuja tutkintoja ja tutkintojen jälkeisiä tutkintoja.
saaren yllä on vuokrattavana useita kilpailukykyisesti hinnoiteltuja luksusasuntoja, täysin kalustettuja huviloita ja rantahuviloita. Muutamat Kansainväliset kiinteistönvälittäjät ovat nimenneet edustustoja paikallisesti.
ulkomaalaiset, niin sijoittajat kuin ei-sijoittajatkin, voivat myös ostaa vapaakiinteistöjä Mauritiukselta kahden erityisesti tutkitun järjestelmän, ”Integrated Resort Schemen” ja ”Real Estate Scheme”, määräysten mukaisesti. Kolmansien maiden kansalaisilla, joilla on pysyvän asuinpaikan asema, on oikeus hankkia omaisuutta Mauritiuksen syntyperäisinä kansalaisina.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.