februar 25, 2022

Dåp-Soundview Kirke

FAQ

hvorfor bli døpt?

 • Fordi du vil følge Kristi eksempel.
  » På den tiden Kom Jesus fra Nasaret og ble døpt Av Johannes i elven.»Mark 1:9

 • Fordi Kristus befalte det.
  «Jesus sa:’ Gå da til alle mennesker overalt og gjør dem til mine disipler, døp dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn,og lær dem deretter å holde alt det jeg har befalt deg..'»Matthew 28:19-20

 • det viser at du er en troende.
  » … mange Av Korinterne som hørte ham, trodde og ble døpt.»Handlinger 18:8

 • fordi lydighet Mot kristi bud viser at Du kjenner Ham.697 » Vi vet At Vi kjenner ham, dersom Vi holder hans bud.»1 John 2:3

hva betyr dåp?

 • Dåpen er et symbol På kristi begravelse og oppstandelse.
  » Kristus døde for våre synder…han ble begravet … og han stod opp igjen.»1 Kor. 15:3,4″for da dere ble døpt, ble dere begravet med Kristus, og i dåpen ble dere også reist opp med Kristus.»Kolosserne 2″:12

 • det er et symbol på ditt nye liv Som En Kristen.
  » når noen blir En Kristen, blir han en helt ny person inni seg. Det gamle livet har gått bort og et nytt liv har begynt!»2 Kor 5: 17″Ved vår dåp ble vi begravet med Ham og delte hans død, for at Akkurat Som Kristus ble reist opp fra de døde, kan vi også leve et nytt liv!»Romerne 6:4

 • Dåpen gjør deg ikke til en troende, det viser at du allerede er en! Dåpen «frelser» deg ikke, bare din tro på Kristus gjør det. Dåpen er som en giftering – det er det ytre symbolet på engasjementet du har gjort i ditt hjerte.697″for det er av nåde dere er frelst, ved tro. Det Er guds gave ikke av gjerninger, slik at ingen kan rose seg.»Efeserne» 2:8-9

Hvordan skal vi bli døpt?

 • vi døper På Samme Måte Som Jesus ble døpt: ved å bli nedsenket i vann.697: «Da Jesus var døpt, steg Han opp av vannet.»Matthew 3:16

 • hver dåp i Bibelen var ved nedsenkning under vann.

«…Da steg Både Filip og hoffmannen ned i vannet, Og Filip døpte ham. Da de steg opp av vannet … «8:38-39

 • ordet «døpe» betyr bokstavelig talt «å dyppe under vann». Det greske ordet «baptizo» betyr » å fordype eller dyppe under vann.»
  Det er den beste måten å forestille seg en begravelse og oppstandelse.

Hvem skal bli døpt?

 • Hver person som har tatt beslutningen om å tro På Kristus.

 • «de som trodde Og tok Imot hans budskap, ble døpt.»Apostlenes gjerninger 2»:41

 • «Men Da De trodde Filip mens Han forkynte Evangeliet Og jesu kristi navn, ble de døpt, både menn og kvinner.»Handlinger 8:12

 • «Simon selv trodde og ble døpt …» Apostlenes Gjerninger 8:13

 • det eneste kravet for dåp er tro på Kristus!

vi døper ikke barn før de er gamle nok til å forstå og tro. Noen kirker praktiserer en» dåp av bekreftelse » for barn. Denne seremonien er ment å være en pakt mellom foreldrene Og Gud på vegne av barnet. Foreldrene lover å oppdra sitt barn i troen til barnet er gammelt nok til å gjøre Sin egen personlige bekjennelse Av Kristus. Denne skikken begynte omtrent 300 år etter At Bibelen ble fullført.

 • dette er forskjellig fra dåpen snakket om I Bibelen som var bare for de gamle nok til å tro. Hensikten er å offentlig bekjenne din personlige forpliktelse Til Kristus.

Når skal vi bli døpt?

 • Så snart dere har trodd! Du bør ikke forsinke.

 • «De som trodde … ble døpt … den dagen!»Handlinger 2:41

 • «Filip begynte Med Skriften og fortalte Ham Evangeliet om Jesus. På veien kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: Se, her er vann!
  hvorfor skulle jeg ikke bli døpt akkurat nå? Filip sa: hvis du tror av hele ditt hjerte, kan du. Embetsmannen svarte: Jeg tror At Jesus Kristus er Guds Sønn. Da steg Både Filip og hoffmannen ned i vannet, Og Filip døpte ham.»Apostlenes gjerninger 8:36-39 (parafrase)

 • det er ingen grunn til å forsinke. Så snart en person bestemmer seg for å tro På Kristus, kan og bør de bli døpt.

hva med å bli Døpt To ganger?
vår kirke anbefaler at du blir døpt igjen hvis du ikke har blitt døpt ved nedsenkning siden du ble en troende. Det devaluerer ikke en tidligere erfaring, men gjenspeiler bare ditt ønske om å bli døpt på Samme Måte Som Jesus demonstrerte og befalte oss å følge.

Kan en familie bli døpt sammen?
Ja! Hvis hvert familiemedlem forstår fullt ut betydningen av dåpen, og hver og en personlig har satt sin lit til Kristus for frelse, oppfordrer vi familier til å bli døpt samtidig. Det er et fantastisk uttrykk for engasjement.

det Er imidlertid viktig å huske at dåpen er en personlig erklæring om tro, ikke en familie-eller gruppetradisjon. Det er vanligvis ikke lurt å utsette dåpen mens du venter på at andre skal bli med deg. Dette legger et unødig press på dem, og forsinker din lydighet.

Må jeg si noe?
Nei. Din offentlige uttalelse er selve dåpens handling. Vi er så glade for At Du ønsker Å følge Jesu eksempel i dåpen. Mange mennesker som deg selv har blitt døpt i bassenger, innsjøer og havet gjennom tusenvis av år.

vi oppfordrer deg til å invitere alle dine slektninger og venner til å delta i dåpen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.