14 ledna, 2022

Jak projít testem na drogy vlasových folikulů

test na drogy vlasových folikulů nebo test na drogy na vlasy kontroluje nedovolené drogy ve vašem systému a zneužívání léků na předpis. Při této testovací metodě se z hlavy odebere malý kousek vlasů a zkontroluje se, zda nejsou známky užívání drog. Ty jsou analyzovány pro užívání drog v 90 dny před testem.

některé společnosti mohou požádat nové zaměstnance, aby podstoupili testy na drogy, jako je krevní test nebo test na vlasy, aby zkontrolovali nelegální drogy. Někteří vyžadují, aby jejich zaměstnanci podstoupili náhodné testy na vlasy. Některé studie doporučují používat testování vlasů pro sledování užívání určitých léků u jedinců, kteří jsou klasifikováni jako vysoce rizikoví.

mýty o absolvování testování vlasových folikulů

jak předat test na léky na vlasové folikuly

testování vlasů je známé jako nejúčinnější, bláznivý způsob stanovení užívání drog týdny nebo dokonce měsíce předem. Vzhledem k tomu, že se to děje jen zřídka, lidé měli mýty o absolvování tohoto testu, zde jsou nejčastější.

oholte si vlasy plešaté, abyste prošli testováním vlasových folikulů.

někteří lidé si myslí, že pokud si oholíte vlasy v noci testu, budete moci projít. Toto je nejčastější mýtus o této drogové zkoušce a je zcela nepravdivý. Pokud zkoušející nebo technik zjistí, že jste si během dne zkoušky oholili plešatou hlavu, místo toho odebere vzorek vlasů z vašeho těla nebo ochlupení.

test vyžaduje alespoň 1,5 palce vzorku vlasů, ale pokud jsou vlasy z pokožky hlavy příliš krátké, může technik použít vlasové folikuly. Existují laboratorní studie, že vzorek vlasů na těle může být přesnější a účinnější než vzorek vlasů na hlavě a může detekovat užívání drog až za rok.

barvte si vlasy noc předtím, než projdete testem na vlasy.

někteří lidé věří, že barviva na vlasy mohou podvádět vaši cestu z testu na vlasy. To je zcela nepravdivé, protože vlasové folikuly hlavy jsou důkladně vyšetřeny v laboratoři nebo v nemocnici. Proto, i když barvíte, pokrýváte, barvíte nebo stylujete vlasy hlavy, zkouška bude stále detekovat jakékoli užívání drog.

použijte speciální detoxikační šampon k odplavení léků z vlasů.

existují některé produkty zvané detoxikační šampony, které mají odplavit léky z vlasů. Ty však nikdy nebudou fungovat a budou pouze odplavovat nečistoty, oleje a špínu. Některé značky tvrdí, že odstraňují léky a pomáhají vám projít testem folikulů, i když je používáte noc předtím. Opět to nebude fungovat a vyčistí pouze vlasy a pokožku hlavy.

ojetý kouř nelegálních drog, jako je marihuana, bude mít za následek pozitivní test na vlasy.

použitý kouř, jako je kouř pocházející z marihuanových kloubů (THC), nepovede k pozitivnímu testu na drogy. Ale je vždy nejlepší, abyste se vyhnuli pasivnímu kouření z jakýchkoli léků, abyste se vyhnuli zdravotním problémům.

jak vyčistit vlasy pro test na drogy?

jak předat test na léky na vlasové folikuly

testování léků na vlasové folikuly je standardní laboratorní testy k určení historie užívání drog. Je užitečný při detekci amfetaminů, metamfetaminů, marihuany, extáze, kokainu, PCP a opioidů, jako je kodein, morfin nebo 6-acetyl morfin.

pokud jste naplánováni na screening léku na vlasové folikuly, měli byste začít připravovat měsíce nebo týdny dříve. Chcete-li vyčistit vlasy před touto laboratorní zkouškou, zvažte následující techniky.

zdržujte se užívání jakéhokoli typu léků.

nejlepší a nejúčinnější způsob, jak projít testy na léky na vlasové folikuly nebo testy moči, je zcela se zdržet užívání jakékoli formy léku nejméně tři měsíce před plánovaným datem zkoušky. Pamatujte, že tento druh zkoušky určuje, jak daleko zpět užíváte nelegální drogy nebo zneužíváte léky na předpis, a proto se musíte připravit co nejdříve. Odstraníte všechny metabolity léků z krevního řečiště a projdete testem na léky na vlasové folikuly, pokud se to provádí náhodně.

používejte detoxikační značky týdny před testem.

jak jsme již zmínili, neexistují žádné vlasové přípravky, které by pomohly projít testem na vlasové folikuly. Tyto šampony však můžete používat společně s jinými detoxikačními přípravky nejméně tři měsíce před plánovaným datem vyšetření.

šampony pro testování vlasových folikulů se liší obsahem nebo aktivními složkami. Některé jsou vyrobeny z Aloe vera, zatímco některé jsou vyrobeny z chemických složek, o nichž je známo, že odstraňují metabolity z vlasů. Postupujte podle pokynů, jak používat značky detox a co nejvíce je používejte pravidelně po dobu 90 dnů nebo déle, abyste zajistili úspěch.

použijte metodu Macujo

metoda Macujo je populární rutinní technika pro testování vlasových folikulů, která přináší skvělé výsledky. Je však třeba postupovat opatrně. Připravte si následující: teplá voda, jablečný ocet, čisté a čisté nebo Neutrogena wash, starý styl Aloe Rid šampon (Aloe Toxin Rid), jakékoliv mýdlo na praní jako Ultra Clean.

instrukce:

1. Přestaňte konzumovat nedovolené látky nebo zneužívat léky na předpis co nejdříve. Tím se ujistíte, že všechny léky jsou odstraněny z krevního řečiště před testováním léků na vlasové folikuly.

2. Ihned poté, co přestanete konzumovat léky, navlhčete vlasy teplou vodou. Nenamáčejte jej

do vody.

3. Použijte jablečný ocet; naneste dobré množství na vlasy jemnými, ale důkladnými masážními pohyby. Udělejte to po dobu 10 minut. Ujistěte se, že vaše vlasy jsou namočené octem. Jedná se o běžné domácí prostředky k odstranění léků z vlasových pramenů na vlasy a tělo.

4. Přidejte asi šest tlaků čistého a čirého nebo Neutrogena wash do vlasů namočených v octě. Pomocí prstů se ujistěte, že šampon / čisticí prostředek byl zcela smíchán s octem.

5. Nechte ocet a čisticí směs zůstat na vlasech po dobu nejméně půl hodiny. Noste koupací čepici.

6. Po půl hodině umyjte směs z vlasů. Vyčistěte si vlasy starým šamponem Aloe Rid nebo šamponem aloe Toxin Rid; postupujte podle pokynů, jak používat tento detoxikační šampon. Šampon aloe Toxin Rid můžete zakoupit online. Důkladně opláchněte šampon aloe Toxin Rid z vlasů.

7. K mytí vlasů podruhé použijte jakýkoli typ pracího prostředku. Nechte mýdlo na prádlo zůstat ve vlasech půl hodiny, než je úplně opláchnete.

nikdy nedovolte, aby se prací prostředek dostal do kontaktu s vašimi očima. Proveďte tuto rutinu denně až do dne zkoušky. Metoda Macujo byla vyzkoušena a testována mnoha a přinesla vynikající výsledky.

FAQ

zde jsou nejčastější dotazy týkající se absolvování folikulární zkoušky.

* můžete detoxikovat pro test na vlasové folikuly?

Ano, můžete detoxikovat pro test na vlasy, ale musí být prováděn pravidelně po dobu nejméně tří měsíců před plánovaným datem zkoušky. Nemůžete detoxikovat noc před zkouškou, protože neexistují žádné detoxikační značky, které by mohly rychle odstranit toxiny z pokožky hlavy a vlasů. Musíte se připravit na tento test měsíce předtím, proto je nemožné projít náhodným testem na vlasové folikuly.

· jak předat test vlasových folikulů pro CPS?

v některých státech je test na léky na vlasové folikuly standardním postupem pro absolvování testů CPS nebo Child Protective Services. Chcete-li projít tímto testem, nejlepší metodou je zdržet se užívání jakýchkoli léků nebo léků na předpis již za 90 dní. Spoléhat se jednoduše na metody rychlého průchodu, jako jsou detoxikační šampony, nebude fungovat. Můžete se také poradit se svým lékařem, který vám pomůže detoxikovat váš systém.

kromě služeb ochrany dětí je testování vlasových folikulů vyžadováno také u soudu nařízeného testování drog, péče o dítě vyžadované testování drog a ochrana dětí vyžadovaná testování drog. Výsledky testů na drogy jsou také potřebné v jiných soudních řízeních.

· jak předat test vlasových folikulů za 2 dny?

neexistuje žádná technika jistého požáru, která by prošla testem vlasů za pouhé dva dny. Informujte technika o možném selhání zkoušky nebo o přeplánování testu.

· jak předat test vlasových folikulů na metamfetamin?

testy vlasových folikulů mohou testovat metamfetaminy a další látky. Chcete-li projít testem na meth, držte se od tohoto léku po dobu nejméně 90 dnů, protože dokáže detekovat užívání drog až 90 dní. Můžete použít speciální detoxikační značky, které pomohou vašemu tělu odstranit toxiny metamfetaminu, ale musíte je použít nejméně měsíce před zkouškou.

· jak projít testem na vlasy na alkohol?

soud nařídil testování alkoholu je další populární zkouška na alkohol. EtG nebo Ethylglukuronid je metabolit alkoholu nebo ethanolu. Detekce ETG alkoholového testu pomocí moči má dobu zpětného pohledu 80 hodin, zatímco testování alkoholu EtG pomocí vzorků vlasů má až 90 dní. Test na alkohol můžete absolvovat pouze tehdy, když se zdržíte užívání alkoholu 90 dní před testem. Existují šampony, ale ty nejsou tak spolehlivé.

* jak projít testem na vlasy na plevel?

testy na vlasy mohou detekovat přítomnost marihuany nebo THC až 90 dní před testem. Abstinence je opět nejlepším způsobem, jak tento test předat, a měla by být provedena 90 dní před plánovaným testem na vlasy.

vyšetření moči, krve nebo vlasového folikulu lze provést pouze abstinencí. Šampon a orální detox a další metody budou úspěšně fungovat, pouze pokud budou provedeny společně s abstinencí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.