2 ledna, 2022

Co dělá dobrého vůdce?

6 Min. Přečtěte si

úspěch a neúspěch podniku se silně spoléhají na jeho vedení. Je nezbytné vybudovat vůdce se sadou dovedností, která pomůže vést váš podnik k budoucím úspěchům. Takže, co dělá dobrého vůdce? Jednoduše řečeno, dobrý vůdce umožňuje lidem dát a být jejich nejlepší.

manažeři mohou být zaneprázdněni schůzkami, rozhodováním a byrokracií, ale pokud se nezaměřují na schopnost svého týmu vykonávat-selhávají jako manažer.

lídři formují národy, komunity a podnikání. Mít dobré vůdce, kteří nám pomohou vést nás a činit rozsáhlá rozhodnutí, udržuje svět v pohybu vpřed.

tento článek také poskytne informace o:

jaké jsou vlastnosti dobrého vedení?

jaká je definice dobrého vůdce?

10 tipů, jak se stát dobrým vůdcem

jaké jsou vlastnosti dobrého vedení?

činnost vůdců je neustále zkoumána v dobrých i špatných časech. Proto je tak důležité, aby každý vůdce udělal vše pro to, aby získal vlastnosti velkého vedení. Stejně jako při budování jakékoli sady dovedností, musíte se poučit z chyb a neustále posilovat své slabosti.

úspěšný vůdce vykazují určité vlastnosti, které je činí úspěšnými. Na základě výzkumu Centra pro kreativní vedení jsou zde klíčové vlastnosti dobrého vůdce.

 • schopnost inspirovat
 • schopnost delegovat
 • jasnost
 • závazek
 • komunikace
 • důvěra
 • odvaha
 • kreativita
 • rozhodnost
 • poctivost
 • pokora
 • intuice
 • vášeň
 • pozitivní postoj
 • smysl pro humor

jaká je definice dobrého vůdce?

manažeři se zaměřují na to, jak dělat věci, zatímco vedoucí se zaměřují na Proč. Lídři zapojují lidi, kteří spojují vše s větším posláním a přemýšlejí nad tím, jaká by mohla být budoucnost. Lídři se zaměřují na celkový obraz. Inspirují a motivují tím, že vytvářejí a demonstrují vizi, poslání a hodnoty, které pomáhají vést ostatní k velikosti. Dobří vůdci vědí, jak se motivovat, jak motivovat ostatní a jak vést změnou.

10 tipů, jak se stát dobrým vůdcem

jak již bylo dříve popsáno v tomto článku, některé vlastnosti dobrého vedení zahrnují závazky, vášeň a kreativitu. Nyní, když tyto vlastnosti znáte, co můžete udělat, abyste přijali tyto hodnotové vlastnosti a stali se lepším vůdcem?

1) Pochopte svůj styl vedení

pochopení vašeho stylu vedení je tak důležité v tom, jak si vytvoříte cestu jako vůdce. Jaké jsou vaše silné stránky? Kde byste mohli udělat nějaké vylepšení?
Chcete-li lépe porozumět svému stylu vedení, vezměte si tento kvíz a přečtěte si dominantní vlastnosti svého stylu vedení. Jsou tyto vlastnosti pomáhají nebo brání svůj výkon jako vůdce? Jakmile určíte oblasti, na kterých musíte pracovat, hledáte způsoby, jak zlepšit své vůdčí schopnosti.

2) podporovat kreativitu

dobrý vůdce podporuje intelektuální stimulaci jejich následování tím, že jim umožňuje vyjádřit svou kreativitu. Efektivní vůdci nabízejí nové výzvy s dostatečnou podporou k dosažení těchto cílů.

metoda pro podporu kreativity nabízí výzvy vašemu týmu, které jsou v dosahu jeho schopností. Účelem nastavení těchto výzev je povzbudit váš tým, aby natáhl své limity a neomezil se a nenechal se odradit selháním a překážkami.

3) Buďte vzorem

dobří vůdci chodí po procházce a mluví. Výsledkem je, že následovník má tendenci tyto vůdce obdivovat a snažit se toto chování napodobit. Transformujte svůj tým modelováním kvalit, které chcete vidět členy svého týmu.

4) Ukažte svou vášeň

šli byste za někým, kdo by se o cíle týmu opravdu nestaral? Asi ne. Dobří vůdci mají skutečnou vášeň a nadšení pro projekty, na kterých pracují, takže povzbuzují skupinu, aby se zaměřila na dokončení svých úkolů.

tato dovednost může být vyvinuta přemýšlením o různých způsobech, jak vyjádřit své vzrušení a vášeň pro vaši práci. Ukažte lidem, že vám záleží na jejich pokroku. Nezapomeňte svému týmu sdělit, že si pravidelně ceníte jejich příspěvků.

5) Poslouchejte a pečlivě komunikujte

dalším důležitým úkolem vůdce je poskytovat individuální komunikaci s členy týmu. Efektivní vůdci vyjadřují upřímnou péči a starost o svůj tým ústně i neverbálně.
udržování otevřené komunikační linky umožňuje vašemu týmu cítit se pohodlně a otevřeně přispívat a získávat uznání za své úspěchy.

6) Buďte pozitivní

dobří vůdci jsou optimističtí, optimističtí a inspirativní pro své následovníky. Pokud se lídři zdají být apatičtí nebo odrazující, může to ovlivnit, jak se jejich tým cítí pod jejich vedením.

i když věci vypadají bezútěšně, je na vůdci, aby zůstal pozitivní pro svůj tým. To neznamená, že by se na věc mělo dívat přes růžové brýle, ale jednoduše udržovat optimismus tváří v tvář výzvám.

7) povzbuzujte lidi, aby přispívali

je důležité informovat váš tým, že vítáte jejich nápady. Když podporujete zapojení svého týmu, jsou považováni za demokratické vůdce. I když si zachovávají poslední slovo nad všemi rozhodnutími, podporují aktivní účast svého týmu při vymýšlení nápadů a vytváření plánů.

výzkum ukázal, že demokratické vedení má největší odhodlání, kreativnější řešení problémů a lepší produktivitu.

8) motivujte následovníky

efektivní vůdci poskytují inspirativní motivaci, která povzbuzuje jejich následovníky k akci. Být inspirativní není vždy snadné. Naštěstí existují metody, jak inspirovat váš tým, než jen vzrušující motivační projevy.

vůdce by mohl inspirovat svůj tým tím, že bude skutečně vášnivý svými nápady a cíli společnosti, pomůže členům týmu cítit se součástí procesu a nabídne uznání úspěchů svých lidí.

9) nabídněte odměny a uznání

dobrý systém odměn a uznání je důležitý, aby dobrý vůdce musel udržet svůj tým šťastný a oceněný. A není divu, že čím šťastnější je váš tým, tím lépe bude vykonávat svou práci.

lídři mohou pomoci svým týmům být šťastnější tím, že odstraní překážky úspěchu a odmění silné úsilí.

10) vždy zkoušejte nové věci

vedení nemusí být jednosměrný vztah. Jak budete pracovat na rozvoji své vůdčí schopnosti a strategie, podívejte se na váš tým pro zpětnou vazbu a inspiraci.

Sledujte věci, které byly v minulosti účinné, ale vždy hledejte nové způsoby, jak inspirovat, motivovat a odměnit svůj tým.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.